eu-logoA MAGBAZÁRT INNOVÁCIÓ: ÚJ MAGYAR PIACKÉPES ZÖLDSÉGFAJTÁK NEMESÍTÉSE ÉS A NEMESÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT FOKOZÓ ÜVEGHÁZ ÉPÍTÉSE

Projekt adatai

A projekt címe: A magbazárt innováció: új magyar piacképes zöldségfajták nemesítése és a nemesítés hatékonyságát fokozó üvegház építése
Projekt megvalósításának helyszíne: 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula út 6.
A projekt azonosító száma: GOP-1.3.1-11/A-2011-0155
A projekt megvalósítási időszaka: 2011.11.01 – 2013.12.13
A projekt elszámolható összköltsége: 894.111.451 Ft
Támogatási intenzitás: 39,29%
Megnyert támogatás: 351.257.325 Ft

A Projekt tartalmának bemutatása:

Társaságunk, 2011 őszén a Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatására K+F pályázatot nyújtott be a már meglévő zöldségfajtáinak továbbfejlesztése és ennek eredményeképp új, a vezető cégek kínálatával versenyképes magyar zöldségfajták nemesítése céljából, mely 894.111.451 Ft összköltségvetésű pályázattal 351.257.325 Ft támogatást nyert el.

A meghatározott cél elérésében jelentős szerepet játszott a szintén a projektben megvalósuló, a nemesítés hatékonyságát fokozó üvegház építése.

A hazai zöldségfajták nemesítésében és zöldségvetőmag értékesítésben 70 éve kiemelkedő szerepet játszó ZKI Zrt. életében ezzel jelentős fejlesztés valósult meg. A kétéves projekt keretében paprika, zöldborsó, zöldbab, görögdinnye, uborka, paradicsom és hagyma fajoknál, összesen 9 új zöldségfajtát nemesített sikeresen, és a fajtabejelentések is megtörténtek 2013. októberében.

A 2013 decemberében záruló projekt során felépített, ritkaságszáma menő 1 hektáros üvegház jelentősen hozzájárult a nemesítő munka gyorsításához, folyamatossá tételéhez, a hatékonyabb és biztonságosabb kivitelezéséhez.

Megvalósulásával ez a hazai legnagyobb nemesítési igényekhez igazodó korszerű növényház.
A fejlesztés eredményeképp létrejött új zöldségfajták bevezetésével a ZKI Zrt forgalombővülést céloz meg mind a hazai, mind a külföldi piacokon.

A növényházat ünnepélyes keretek között adta át dr. Czerván György államtitkár a sajtó képviselőinek jelenlétében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

zki-70-meghivo

umft-logo

A ZKI ZRT. NÖVÉNYNEMESÍTÉSI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAMJA, AMELY KERETÉBEN NÉGY FAJBAN ÖSSZESEN 6 ÚJ, KIEMELT BETEGSÉGEKKEL SZEMBEN ELLENÁLLÓ HIBRID, ILLETVE FAJTA KERÜL ELŐÁLLÍTÁSRA ÉS FAJTABEJELENTÉSRE

Projekt neve:

A ZKI Zrt. növénynemesítési kutatás-fejlesztési programja, amely keretében négy fajban összesen 6 új, kiemelt betegségekkel szemben ellenálló hibrid, illetve fajta kerül előállításra és fajtabejelentésre

Azonosítószáma: GOP-1.3.1-08/1-2008-0021

Projekt leírása:

Peronoszpóra-ellenálló szemölcsös partenokarp konzervuborka fajták előállítása:

A rendkívül kedvezőtlen májusi-júniusi időjárás miatt csak július végén kerültek elvetésre a diallél keresztezés növényei. Az időjárási körülmények a későbbiekben sem változtak kedvezőbbre. Ennek következtében az első szedéseket csak augusztus végén tudtuk megejteni. A rendkívül kedvezőtlen helyzet miatt augusztus végén a kísérlet egy részét fóliasátorban való kiültetéssel egészítettük ki. A szedéseket október 14-én fejeztük be, a tavalyi szedésszámnak mindössze a felét sikerült elérnünk. A kísérletben 3 olyan kombinációt találtunk, amelyik a korábbi hibridjeinknek megfelelő koraisággal és termőképességgel rendelkezik. Ezek a kvalitások kiegészülnek a számottevő peronoszpóra-toleranciával, ami a pályázat legfontosabb célkitűzése volt. A szabadföldi diallél nemzedékkel egy időben került felnevelésre a vonalak 2010. évi második nemzedéke. Ezt vészfűtéssel rendelkező, szigorúan izolált fóliasátrakban tettük meg. Ebben a nyári/őszi nemzedékben a vonalak további szelekciója, önbeporzással való tisztása is folytatódik. A peronoszpórával való mesterséges fertőzéseket is ebben a nemzedékben végeztük el, különböző helyekről gyűjtött peronoszpóra-inokulum keverék segítségével. Ezek a tesztelések szeptember közepén kerültek elvégzésre, a kiértékelésük pedig október elején történt.

Görögdinnye:

Az első nemzedékben kiültetett növények magjait megszedve, majd klímakamrában elvetve 2010. június 16. és júl. 17. között került sor a második nemzedék Fusarium-tesztelésére. A C46 és C14 vonalak esetében (BC4F3) a biztonság érdekében,  a megszokottnál jóval nagyobb egyedszámmal végeztük a teszteléseket. Elvetésre és tesztelésre került a másik két gömbölyű (C11, ECG32) és az egy hosszútestű vonal BC3 nemzedéke. A növények augusztus végén kerültek kiültetésre. A beltenyésztéseket szeptember végén kezdtük meg és október 14-én fejeztük be. A betakarítás várhatóan november elején fog megtörténni. A magkinyerést követően a C46 és C14 vonalaknál Fusarium teszteléssel végzett utódbírálatra kerül majd sor. Ennek keretében választjuk ki a Fusarium-ellenállóságra homozigóta, didomináns anyatöveket, amelyek 2011-től a Lentus F1 nevű, korai, kerek, Crimson típusú fajtánk anyavonalát ill. a C14 vonal Fusarium-ellenálló változatát fogják adni. A fajtabejelentés időpontja 2011. januárjában várható. A többi gömbölyű és hosszútestű vonalnál pedig folytatjuk a visszakeresztezéses nemesítést (BC3).

Paprika:

A tavalyi évben végéhez ért a TSWV rezisztencia beépítés két cecei hibrid esetében. Ez a két hibrid a Hurricane F1, mely egy generatív korai hibrid és a Kaliber F1, mely egy vegetatív késői hibrid. Mind a két hibrid, a TSWV rezisztencia mellett a dohánymozaik vírus Tm0-2 rassza ellen is rendelkezik védelemmel.

Az elmúlt időszakban a munka elsősorban a Pmmov rezisztencia beépítésére koncentrálódott. Ennek a célnak az elérése érdekében 2010 első kiültetett nemzedékében 86 vonalat teszteltünk vírusrezisztenciára. A második nemzedékben ez a szám 71 volt.

A vírusrezisztencia mellett természetesen a termőképességre is folyt szelekció. A rezisztens vonalakkal 2009-ben előállított rekonverziós hibridek ebben az évben a kecskeméti telephelyen enyhén fűtött hajtatási körülmények közé lettek kiültetve,. Ennek a kísérletnek a célja, hogy a már rezisztens vonalak közül az egyéb fontos gazdasági tulajdonságaiban jó vonalat emeljünk ki. A kísérlet befejezése 2010 novemberében várható.

Zöldborsó:

2010-ben a tervnek megfelelően 7 középkésői-késői lisztharmat ellenálló F10-F11 nemzedékben tartó vonalat és 3 kontroll fajtát vetettünk el három kísérleti helyen (Tordas, Debrecen, Újmajor) standard kisparcellás összehasonlító kísérletben. A május-június hónapban lehullott hatalmas mennyiségű csapadék miatt kialakult bel- és pangó víz a Debreceni és Újmajori kísérletek kiértékelhetőségét meghiúsította. A tordasi kísérleti helyen szerencsésebb fekvés miatt a négyből két teljes értékű ismétlés kerülhetett felvételezésre és kiértékelésre. Ennek adatai a korábbi két kísérleti év eredményével egybevágóak: a késői éréscsoportban a 1219-7C vonal a kontrolokat meghaladó termőképességű. A többi vonal közül elsősorban szemmérete alapján a 01219-7C jelzésű anyag került kiválasztásra. Érésideje a középkésői és késői éréscsoport határára tehető.

A kísérletekkel párhuzamosan Újmajorban elindult valamennyi anyag felszaporítása is. A jelzett időjárási anomáliák miatt a megtermett vetőmag mind mennyiségében mind minőségében messze az elvárt alatti. A kieső mennyiség pótlására mindkét anyag vetőmagjából Új-Zélandon téli termeltetést indítottunk.

Kedvezményezett neve, elérhetősége:

Cég neve: ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.

Cég székhelye: 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula u. 6.

Kapcsolattartó: dr. Bittsánszky János, vezérigazgató

Telefonszám, e-mail: +36-76/481-329, jbittsanszky@zki.hu

Projekt megvalósítási helyszíne: 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula u. 6.

Közreműködő Szervezet neve, elérhetősége:

KSZ neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

KSZ címe: 1139 Budapest, Váci út 83. (Center Point 2. Irodaház)

Telefonszám, e-mail: +36-40/200-617, info@magzrt.hu

Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet:

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő Szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.